M-36/4 (Putzmeister)

Multifunctioneel dankzij de slanke giek en bos leidingen van 50 meter. Deze pomp is ideaal voor het storten van funderingen, wanden en bijvoorbeeld vloeren binnen.Stempeldruk per poot Totale reikwijdte Standaard uitrusting Th cap. m3/uur
         
Voor: 180 kN
Achter: 185 kN
Horizon: 32 m
Vert: 36 m
15 m slang
55 m leiding
150 m3/u  
Projecten & Innovaties

Kies voor Faber Comfortvloer
Eerste fiets- en wandelpaden met met fundering van schuimbeton
Aardbevingsbestendig wonen op innovatief schuimbeton

Meer »Reserveer hier
een betonpomp of bel
naar 088 - 555 44 44