Projecten & Innovaties

Aardbevingsbestendig wonen op innovatief schuimbeton (24-06-2016)

Zestien woningen Loppersum voldoen aan Eurocode 8.

Aardbevingsveilig wonen in Groningen met Trilling Bestendige Fundering.

Trilling bestendig bouwen is het nieuwe devies in Noord-Groningen. In Loppersum worden zestien woningen gerealiseerd volgens de nieuwe richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen; de NPR 9998, de Nederlandse richtlijn is afgeleid van Eurocode 8. De woningen zijn gefundeerd met een Trilling Bestendige Fundering, ontwikkeld door Bouwmaatschappij Vuurboom en betonadviesbureau Needs en Faber Celbeton.

De plaatfundering is gemaakt van trilling absorberend schuimbeton. Needs en Vuurboom, verenigd binnen Nederboom Bv, werden voor hun innovatie gehonoreerd met de Nieuwbouw Innovatie Regeling van de NAM. De acht woningen worden in opdracht van Woningcorporatie Wierden en Borgen uit Bedum gebouwd door Vuurboom.

Schuimbeton

“Toen ik 2½ jaar geleden de ontwikkeling van dit funderingsconcept startte was mijn uitgangspunt om met dit systeem de inwoners van Groningen een gevoel van veiligheid te bieden, aldus de mede bedenker jos Nederstigt. De bouw zat in een impasse en ik wilde een innovatie realiseren die een positieve impuls zou geven aan wat in Noord-Groningen aan de hand was, maar ook aan het product: schuimbeton. Naar mijn gevoel blijven de kwaliteiten van schuimbeton nog te vaak onopgemerkt”, zegt Jos Nederstigt, al meer dan 25 jaar betonspecialist en adviseur. Zijn kennis is gestoeld op een jarenlange praktijkervaring en onderbouwd met studies en onderzoeken. Hij motiveerde partijen als Bouwmaatschappij Vuurboom, Ingenieursbureau Econstruct, TU Delft en TNO om de handen in één te slaan en te werken aan een trilling bestendig funderingssysteem.

De plaatfundering

De plaatfundering van schuimbeton is op zich niet nieuw. Deze toepassing is een zgn. evenwichtsfundering, waarbij het gewicht van de totale constructie, inclusief het schuimbeton en de belastingen, gelijk is aan het gewicht van de uitgegraven grond, inclusief grondwater. Door het ontbreken van een kruipruimte worden problemen met optrekkend vocht en binnendringende bodemgassen voorkomen.

Voor de toepassing in Groningen hebben we een speciale trilling absorberende schuimbeton ontwikkeld. Door meerdere toevoegingen aan de mengselsamenstelling krijgt het materiaal bijzondere eigenschappen, welke normale isolatie schuimbeton niet heeft. Zo is er een hogere druk- en buig-treksterkte, een hogere E-modulus en verder een grotere samenhang van het materiaal, waardoor bij langdurige blootstelling aan trillingen het materiaal heel blijft. Het valt niet uit elkaar, het blijft een homogeen materiaal, men kan spreken van een “dissipatief” materiaal, dat onderzocht en bevestigd is in het Microlab van de TU-Delft. Tevens heeft het materiaal T.A.S. (trilling absorberende schuimbeton) en daarmee ook de volledige constructie, een hoge mate van trilling absorptie en demping. Door de structuur van de kleine holle ruimten in het materiaal worden de trillingen (lees de energie van de aardbevingen) geabsorbeerd en gedempt.

Absorberende en dempende schuimbeton platen

De gepatenteerde trilling bestendige fundering bestaande uit een plaat van trilling absorberend schuimbeton doorstaat de blootstelling aan trillingen en tevens dempt het de trillingen vanuit de grond. “Ik wist dat schuimbeton de eigenschappen in zich draagt die nodig zijn voor een goede trilling absorptie en trilling demping”, aldus Nederstigt: “Het allerbelangrijkste is echter te komen tot een juiste mengselsamenstelling, daarvoor zijn we een samenwerking aangegaan met Faber Celbeton BV.”

Faber eigen producent menginstallaties

“Faber Celbeton is de enige producent van celbeton die de menginstallaties in eigen beheer ontwikkeld en bouwt, hierdoor zijn zij in staat om technisch hoogstaande menginstallaties te vervaardigen. Dat maakt Faber Celbeton onderscheidend en kunnen zij altijd voldoen aan de hoogwaardige samenstellingen welke voor deze toepassing benodigd zijn”, aldus Nederstigt.

Verder onderzoek en certificering

Het bouwconcept van Nederboom is ontwikkeld met o.a. steun uit de Nieuwbouw Innovatieregeling van de NAM. De toekenning gaf de ontwikkelaars niet alleen een extra motivatie om verder te werken aan de ontwikkeling, maar ook financieel de mogelijkheid tot het doen van verdere onderzoeken. “Momenteel werken we aan de kwaliteitsborging en certificering van het concept”, aldus Nederstigt. De 8 woningen in Loppersum bieden ons de mogelijkheid om onze onderzoeken en kennis te toetsen aan de praktijk. Een van de zaken die we nog nader dienen te onderzoeken is hoe groot de exacte trilling demping van de totale funderingsconstructie in de praktijk is, eerdere onderzoeken hebben aangegeven dat dit wel meer dan 25% kan zijn. Maar aanvullend onderzoek hiervan is gaande. De woningen in Loppersum worden voorzien van een bovenbouw van staalframe van FeNB2 uit Schagen. De woningen dienen de komende 5 jaar als wisselwoningen.

www.nederboom.nl

« terug naar overzicht