×

Onderwaterbeton

Beton aanbrengen onder het wateroppervlak

Ruimte is een schaars goed in Nederland. Bij ruimtelijke planning en ordening vormt ruimtegebrek steeds vaker een knelpunt. Dit dwingt de constructeur vaker wegen en bouwwerken beneden het maaiveld te realiseren. Waar bemaling van de bouwput niet is toegestaan of niet mogelijk is, is onderwaterbeton dé oplossing. Faber verpompt ca. 50.000 m3 betonmortel per jaar onder het wateroppervlak. Deze activiteit voeren wij uit met onze unieke zelfontwikkelde en gepatenteerde Faber Betondobber®

Hoe werkt het?

Met de unieke combinatie van know-how van ons stortequipment, onderwaterbetontechnoloog en aantoonbare ervaring brengen wij vooraf de complete uitvoering in kaart. Met de Faber BetonDobber®, rechtstreeks gekoppeld aan de betonpompgiek met een uitgekiende niveauregelaar, of in combinatie met de drijvende leiding, zijn wij in staat tot op de centimeter nauwkeurig betonmortel onderwater te verpompen om vervolgens te constateren hoe hoog het onderwaterbeton zich bevindt. De duikers worden ingezet ter voorkoming van slibinsluiting. Wij verzorgen de complete stort en delen onze kennis met gespecialiseerde duikbedrijven, grondaannemers en hoofdaannemers.

Toepassingen (o.a. Faber BetonDobber®):

 • Als totaalpakket, incl. voorinspectie, controle/bewaking en reiniging etc. mogelijk
 • Storten onder afschot 
 • Advisering over de betonsamenstelling met minimale krimp
 • Onderwaterbeton op 0,20 cm tot 25 meter diepte
 • Optionele lasermaatvoering
 • In samenwerking met een gecertificeerd duikersbedrijf

Voordelen (o.a. Faber BetonDobber®):

 • Zonder drooglegging en bemaling van een bouwput
 • Geen ontmengingen 
 • Zonder kraanhulp mogelijk
 • Nauwkeurige maatvoering/vlakheid óók in damwandkassen en rondom de palen
 • Meer dan 10 jaar ervaring
 • Waterniveau tijdens de stort op gelijke hoogte
 • Verwijderen van slib tijdens het storten
 • Op juiste hoogte afwerken van de betonmortel

Extra toepassingen:

 • Sensoren aanbrengen die aangesloten kunnen worden op een rijpheidscomputer
 • Controle op de vloeimaat van de betonmortel

Vragen over Faber onderwaterbeton?: