×

Isolite® 60

Isolite® 60 – Vloerisolatie met de hoogste Rc-waarde

Isolite® 60 is de nieuwste innovatie voor het isoleren van vloeren met een groot oppervlak.

Faber werkt vanaf begin jaren 90 aan een eigen assortiment schuimbeton. 2021 is het jaar dat de nieuwste innovatie wordt toegevoegd: Isolite®. Dit schuimbeton heeft de hoogste isolatiewaarde binnen de markt. In heel Nederland kunnen vloeren geïsoleerd worden met dit innovatieve product.

Wat is de Rc-waarde van Isolite® 60?

Binnen de markt is schuimbeton met een Rc-waarde van 0,9 per 10 centimeter het meest voorkomend. Isolite® 60 is met een Rc-waarde 1,75 per 10 cm leidend binnen de markt.

De afkorting Rc staat voor Resistance Construction. Met de term wordt de thermische weerstand van een constructieonderdeel aangegeven en dit resulteert in de isolatiewaarde. Isolite® is volledig vloeibaar en daarom in elke gewenste dikte aan te brengen. Al naargelang de gewenste isolatiewaarde binnen het project.

Trend in geldende eisen voor warmte-isolatie

Binnen het Nederlands Bouwbesluit wordt door de overheid een minimumeis gesteld voor de warmteweerstand. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw en renovatie. De eisen gelden voor de constructie van gevels, daken en vloeren.

De trend is dat de overheid wil verduurzamen en steeds hogere eisen stelt aan de isolatiewaarde van vloeren. Faber denkt mee met bouwbedrijven door de lancering van het hoog isolerende Isolite® schuimbeton.

Toepassingen van Isolite® 60

 • Gebouwen
 • Parkeergarages
 • Zwembaden
 • Bedrijfshallen
 • Distributiecentra
 • Fabrieken

Storten Isolite® 60.

Bespaar op kosten binnen het projectbudget

Isolite® 60 verenigt de technische voordelen van traditionele isolatieplaten met het verwerkingsgemak en maatwerkmogelijkheden van vloeibaar isolatiemateriaal.

Waarom vloeibaar isoleren in plaats van EPS en XPS:

 • Geen noodzaak om ondergrond uit te vlakken
 • Geen zaagwerk meer rondom heipalen
 • Geen last van restafval of wegwaaiende polystereenkorrels.
 • Minder arbeidsuren door een hogere productiecapaciteit.

Met Isolite® 60 kan Faber ongeveer 3500 m2 per dag storten. Terwijl bij EPS of XPS ongeveer 600 tot 700 meter aangebracht kan worden.

Kenmerken en overige voordelen:

 • Warmtegeleidingscoëfficiënt 0.06 W/mK
 • Lange termijn druksterkte 0.5 N/mm2
 • Buigtreksterkte 0,1 N/mm2
 • Volledig circulair
 • NEN EN 12667:2001
 • Productie op iedere gewenste locatie
 • Eigen productie-units

Neem vrijblijvend contact op