×

Verzakt asfalt repareren

Faber tilt verzakt asfalt omhoog met schuimbeton

Verzakt asfalt komt in Nederland steeds vaker voor door hevige regenval. Het zorgt niet alleen voor wateroverlast, maar heeft ook tot gevolg dat de grond wegspoelt. Gaten in de weg en de daarop volgende reparaties zorgen voor overlast. Er ontstaan lange files en weggebruikers ondervinden veel vertraging. Wegbeheerders zetten alles in om reparaties aan de weg zo spoedig mogelijk uit te voeren. Daarbij wordt in veel gevallen een stuk uit het asfalt gehakt en gerepareerd. Dit kan worden voorkomen.

Reparatie bij verzakking

Bij verzakt asfalt ontstaan er waterplassen en is er langsonvlakheid te zien. Als dit tijdig wordt geconstateerd, is het niet altijd nodig om een nieuwe asfaltlaag aan te brengen. Het is mogelijk het asfalt omhoog te brengen met schuimbeton.

Asfalt op wegen

Verzakt asfalt kan tot ernstige verkeershinder en gevaarlijke situaties leiden. Faber kan met schuimbeton de verzakking snel en zonder ernstige overlast voor het verkeer verhelpen. Een voorwaarde is wel dat het asfalt dik genoeg is.

Foto: Een werknemer van Faber aan de slag op de A12

Succesvolle toepassingen

Al sinds 2018 werkt Faber met Rijkswaterstaat, provincie Noord Holland, Zuid Holland en diverse wegbeheerders. Het liften van asfalt is al met succes uitgevoerd aan de wegen zoals de A10 te Amsterdam, de A7 te Groningen en de A12 bij Doorn.

Gerben Lemstra van Faber:

“Het selecteren van locaties, de onderzoeken, het plannen van de proeven: alle betrokkenen stonden voor ons klaar. Samenwerking door samen te werken, dat gaf veel energie!’’

Aanpak

Wegdelen zijn vaak deels verzakt. Eerst wordt de bodem en samenstelling van de grond geïnspecteerd. Het werk kan gedurende de dag en nacht worden uitgevoerd.
Schuimbeton wordt onder druk aangebracht tussen de puinfundering en de deklaag. De speciaal door Faber ontwikkelde injectietechniek én schuimbetonsoort (450-900 kg/m3) herstelt langsonvlakheid van wegen.

Door injectie van het schuimbeton ontstaat opwaartse druk, zodat het wegdek weer op het juiste niveau wordt gebracht.
De ondergrond versterkt dankzij de gesloten celstructuur en verwaarloost het zettingsproces. Continue hoogtemetingen maken het proces beheersbaar.

Faber:

“Schuimbeton heeft een bewezen plaatwerking en is trillingsabsorberend. Juist met minder draagkrachtige ondergronden kunnen wij goed uit de voeten.”

Foto: Weg met langsonvlakheid, bron: TU Delft

Lange termijn herstel

Direct na aanleg is de stijfheid van schuimbeton hoger dan van ongebonden materialen. De behandelde verharding met schuimbeton komt volledig op sterkte gedurende de reguliere onderhoudswerkzaamheden én binnen het werkvenster. Zo kan de weg tijdig opengesteld worden voor het verkeer.
Groot onderhoud aan deklagen kan zo worden uitgesteld! Ophogen is dus levensduurverlengend.

Minder onderhoud en weinig hinder

Afhankelijk van de intensiteit van het verkeer maken wij een inschatting van het werk. Bij het liften is er weinig tot geen verhardingsherstel waardoor werkzaamheden in kort tijdsbestek worden uitgevoerd en er weinig verkeershinder zal optreden.

Asfalt op buitenterreinen

Ook op buitenterreinen is verzakking van asfalt een veel voorkomend probleem. Zijn er plekken in het asfalt aangesloten op een gebouw, put of kolk, dan zorgt dit voor ongelijke verzakkingen. Dat komt doordat de ondergrond niet gelijk verhard is.

Een gevolg is hobbels in het afvalt. Op plekken met veel verkeer of bijzondere voertuigen zoals heftrucks kan dit tot gevolg hebben dat een put afbreekt en er gaten in het asfalt ontstaan.
Bij een oppervlakte van 50m2 of meer kunnen we ook uw buitenterrein met asfalt liften.

Vrijblijvende offerte of gesprek

Heeft u vragen over onze aanpak of wilt u direct een offerte opvragen?

 

Andere grote werken:

Lees op welke grote werken schuimbeton nog meer wordt ingezet door Faber:

  • Asfalt en wegen
  • Betonplaten (link naar vloerliften pagina)
  • Kunstwerken
  • Verzakte trambanen
  • Betonnen start en landingsbanen op luchthavens
  • Verzakte spoorwegovergangen
  • Na het leggen van een pijpleiding
    Wegen zijn na het leggen van een pijpleiding weer snel berijdbaar en zakken niet na als een sleuf gedicht wordt met schuimbeton
  • Andere vullagen