×

500.000 liter beton voor een fietsparkeergarage

Nieuwe fietsparkeergarage op het Gustav Mahlerplein in Amsterdam-Zuid.

500.000 liter betonmortel was nog nodig voor het realiseren van de wanden van de nieuwe fietsparkeergarage op het Gustav Mahlerplein in Amsterdam-Zuid. Terwijl de duizenden mensen die hier dagelijks passeren ongestoord hun weg vervolgen, zorgt Faber Betonpompen dat de half miljoen liter zelfverdichtende beton veilig door de hectiek wordt geloodst naar de kelderwanden.

Het is een gekrioel van mensen; zakenmensen, winkelend publiek, reizigers en mannen en vrouwen die flanerend over het plein hun middagpauze doorbrengen. Het is een ongewoon beeld om tussen al deze mensen, binnen een krappe afzetting, een betonpomp te zien, die wordt gevoed door de mixer en via een leidingstelsel zijn beton naar beneden in de kelder transporteert. Het is het laatste van 350 transporten die nodig waren om de wanden van de fietsparkeergarage, die straks plaats biedt aan 3.000 fietsen te realiseren.

Wouter Boekhold, projectleider van hoofdaannemer BAM Civiel, neemt de tijd ons rond te leiden en een presentatie te verzorgen om te laten zien hoe het project er uiteindelijk uit gaat zien. Als we afdalen in de ondergrondse parkeergarage zien we op tal van plaatsen werklui de afwerking van de parkeergarage realiseren. In juli vindt de oplevering plaats en Boekhold ziet tot nu toe geen enkele reden waarom die datum niet gehaald zou worden. `We liggen prachtig op schema`. Werklui bundelen de elektriciteitskabels in de dikke mantelbuizen. Rond de twee in- en uitgangen vinden hijswerkzaamheden plaats voor het aanbrengen van de 12 meter lange trap. Bij de in- en uitgang aan de zijde van de Gustav Mahlerlaan worden voorbereidingen getroffen om de 30 meter lange rolbaan te plaatsen.

Laatste betonstort Mahlerplein wand.

We volgen de leiding die het beton vanuit de pomp naar de kelder transporteert. Tegen de wanden is bekisting geplaatst waarbinnen het beton zijn plek zoekt. `Wanneer het morgen is uitgehard, wordt de bekisting verwijderd en ontstaat een strakke betonnen wand`, weet Boekhold: `We maken hier gebruik van zelfverdichtende beton, omdat die een hoge vloeibaarheid heeft en de betonspecie door eigen gewicht uitvloeit en de bekisting volledig vult met een secure verdichting. We hoeven niet meer met trilapparatuur te werken om de wapeningsknopen volledig te omsluiten. En door de hoge stabiliteit en samenhang van het betonmengsel vindt tijdens het vloeien geen ontmenging plaats, zelfs niet in geval van een hoge wapeningsdichtheid`, zegt Wouter Boekhold. `Dat is voor ons belangrijk om een garantie te hebben van een hoge homogeniteit en minimale holle ruimten. Je ziet ook dat de beton zich eenvoudig laat verwerken, en je een hoge oppervlakte-dichtheid haalt en verzekerd bent van een  duurzame constructie.`

Mahler fietsparkeergarage

In zijn presentatie laat Wouter Boekhold het belang van de nieuwe fietsparkeergarage zien. Het gebied rondom station Amsterdam Zuid wordt zeer intensief gebruikt. Dagelijks maken circa 70.000 reizigers gebruik van het station en dit aantal zal de komende tien jaar naar verwachting met ca. 10 % per jaar stijgen. Omdat de gemeente Amsterdam sterk wil inzetten op fietsvervoer in de stad, is deze ondergrondse fietsgarage hard nodig. In totaal komen er 3.000 fietsplaatsen, waarvan 570 voor fietsen met brede sturen en kratjes. Aan de zuidzijde komen hellingbanen en aan de noordzijde een trap.

Waterberging

Boekhold toont de betonnen bak die naast de fietsgarage is aangelegd als waterberging. `Deze bak voorkomt dat bij hevige regenval water op het plein blijft staan. Onder het plein komt een goot voor kabels en leidingen zodat het plein in de toekomst niet opengebroken hoeft te worden bij nieuwe werkzaamheden.`

`Bouwen onder deze omstandigheden vraagt een enorme voorbereiding, krachtige logistiek. Hier is nauwelijks plaats voor opslag en al helemaal geen ruimte voor transport, vandaar dat we lange tijd een bovengrondse transportbaan hadden aangelegd om alle materialen veilig over het publiek heen te transporteren`, zegt Boekhold.

BAM Civiel hoofdaannemer

BAM Civiel is hoofdaannemer en zal straks voor buurman ABN Amro naast de fietsparkeergarage het ABN Amro Paviljoen bouwen. BAM verwierf de opdracht op basis van design  en construct. Als aannemer neem je een aantal taken van de opdrachtgever over, zoals ontwerpen, de constructie berekeningen, tekenen en uiteraard de uitvoering. `Bij dit project hebben we het ontwerp en de planning in 3D gezet, om de belangrijke partijen in het proces te laten meedenken en hun visie direct in het 3D model in te brengen. Want die extra precieze voorbereiding was van essentieel belang om in de uitvoering zoveel mogelijk problemen uit te sluiten en daarmee de korte bouwtijd van 10 maanden te realiseren`, aldus Wouter Boekhold.