×

Fiets- en wandelpaden met fundering van schuimbeton

Sportpark Omzoom Assendelft heeft Nederlandse primeur.

Sportpark Omzoom in het Noord-Hollandse Assendelft geniet een primeur. De fiets- en wandelpaden in Nederlands grootste sportpark zijn voorzien van een fundering van schuimbeton. Hoofdaannemer Van der Gragt koos voor het toepassen van het Faber schuimbeton om mogelijke schade aan de bovenlaag ten gevolge van overbelasting te vermijden.

Aanvankelijk schreef Lutzen Jongema van Ingenieurs- en Adviesbureau Antea in zijn materiaaladvies voor Omzoom het gebruik van EPS (geëxpandeerd polystyreen) platen voor. Om echter mogelijke schade als gevolg van overbelasting te voorkomen, werd hiervan af gezien en stapte men over op het toepassen van schuimbeton.

Verschil door hoge sterkte

Eigenschappen als het lichte gewicht zijn bij schuimbeton en EPS nauwelijks verschillend. Schuimbeton maakt echter het verschil door zijn hoge sterkte en zijn duurzaamheid. Het product gaat gemakkelijk 50 jaar mee, waardoor men in die periode enkel de bovenlaag van asfalt of ander materiaal hoeft te vervangen.

18 Meter dikke veenlaag

In de Omzoom kwamen twee sterke eigenschappen van schuimbeton samen. Het lichte gewicht van het product dat belangrijk was vanwege de aanwezigheid van een achttien meter dikke veen- en kleilaag. Vooral echter maakte het Faber schuimbeton het verschil door zijn hoge sterktegraad, waardoor minder tot geen zetting optreedt en scheurvorming in de bovenlaag wordt voorkomen.

Het aanbrengen

In de ondergrond wordt allereerst een folie aangebracht. Daaroverheen komt een fundering van schuimbeton en vervolgens een afdeklaag van asfalt. Vaak wordt een tussenlaag van geotextiel toegepast alhoewel deze in gevallen overbodig is. In Assendelft is het asfalt aangebracht op een tussenlaag van menggranulaat.

Milieuvriendelijk

Omdat het schuimbeton grotendeels uit lucht en water bestaat en is gemaakt van industriële reststoffen als hoogovenslak en vliegassen is het volledig herbruikbaar en blijft het energieverbruik bij productie en verwerking beperkt. Binnen het Bouwbesluit valt schuimbeton in de categorie 1 Bouwstoffen en daarmee vrij toepasbaar.

Arbo-vriendelijk

Schuimbeton ontziet niet alleen het milieu maar ook de mens! Omdat het vanuit de auto via slangen naar het applicatiepunt wordt getransporteerd, komt zwaar tilwerk niet voor en mag schuimbeton tot de categorie: ‘ARBO-vriendelijke producten’ worden gerekend.

Eigenschappen van schuimbeton

Dat het schuimbeton nog niet veelvuldig wordt toegepast als fundering van fiets- en wandelpaden kan volgens Jongema slechts één reden hebben. “Mogelijk zijn de kwaliteiten van schuimbeton nog te weinig bekend. Want als je het lichte gewicht, de hoge sterkte en de lange duurzaamheid bij elkaar optelt, is het een meer dan volwaardig product om in deze projecten als fundering toe te passen en kan schuimbeton absoluut wedijveren met elk ander funderingsmateriaal”.